Procedura publicată în Monitorul Oficial, pentru obținerea Certificatului de Situație de Urgență (CSU)

Procedura publicată în Monitorul Oficial, pentru obținerea Certificatului de Situație de Urgență (CSU)

Vor fi două tipuri de certificate de situație de urgență (CSU), unul galben și unul albastru, iar firmele vor putea obține unul dintre ele printr-o procedură online, pe site-ul legii prevenirii. Procedura este prevăzută în Ordinul ministrului Economiei nr. 791/2020, publicat miercuri în Monitorul Oficial.

Certificatele CSU - necesare unor firme afectate de situația coronavirus COVID-19 pentru șomajul tehnic plătit de stat și amânări la plata cheiri și utilităților - vor putea fi obținute printr-o procedură online, pe site-ul prevenire.gov.ro .

Certificatele de situație de urgență (CSU) vor fi emise în doua forme:

  1. TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat in forma prezentată în Anexa nr 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în Anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității,  ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate.
  2. TIP 2 (GALBEN) - eliberat in forma prezentată în Anexa nr 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe proprie răspundere emisă în forma prezentată în Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezentul ordin, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

O firmă va putea cere un singur tip de certificat CSU. Cererile se vor depune online, pe site-ul http://prevenire.gov.ro/ .  În termen de 5 zile de la aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a ordinului, Ministerul Economiei va asigura adaptarea și funcționarea platformei electronice pentru procedura privind certificatele.

În vederea obținerii Certificatul de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/ TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

  • datele de identificare;
  • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat. Modelul declarației pe proprie răspundere va fi postat pe platforma http://prevenire.gov.ro .

În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Documentele se încarcă obligatoriu în platforma http://prevenire.gov.ro ,  sub semnătura electronică a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui împuternicit al acestuia, deținător de semnătură electronică.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) eliberează certificate de urgență (CSU) doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

About Us

geseidl logo

Smart solutions for business development in România

Geseidl Consulting Group

Str. Ana Ipătescu, Nr. 20, Cod 100337,
Ploiești, Prahova, Romania

Copyright ©2017-2024 Geseidl Consulting Group. All Rights Reserved.